Nota important sobre el protocol COVID19

A Cook&Taste hem estat sempre escrupolosament rigorosos amb la higiene i la seguretat. I ara que el context mundial ho requereix, hem revisat els nostres procediments interns per tal d’adaptar-los a la nova situació.
Ens hem pres molt seriosament el disseny i la implementació de protocols que recullin les noves circumstàncies i, per descomptat, les indicacions i normatives establertes per les respectives autoritats locals i nacionals.
Aquestes normatives van canviant segons el context, de manera que Cook&Taste es compromet a anar adaptant aquests protocols en concordança.

A dia d’avui, un resum de les mesures adoptades seria:

Amb caràcter general

  • Formació de tot l’equip de Cook&Taste pel que fa al protocol establert previ a la reobertura
  • Reforç de les mesures de neteja i desinfecció diàries de les instal·lacions, amb especial atenció als punts crítics (panys i tiradors, interruptors, TPV, etc).
  • Ventilació de les instal·lacions dues vegades al dia (8h30 a 9h00 i de 15h30 a 16h00)
  • Regulació de l’horari de proveïdors i control d’accés de comandes

En relació als tallers

  • Reducció de l’aforament per sessió a un màxim de 6 participants per cuina.
  • Adaptació de la dinàmica del taller per tal que la distància entre participants sigui la reglamentàriament establerta en cada moment i no es produeixin manipulacions creuades.
  • Obligatorietat d’una higiene de mans exhaustiva i continuada tant per part de l’equip de Cook&Taste com dels clients.
  • Obligatorietat de l’ús de mascareta homologada, tant per part de l’equip de Cook&Taste, com dels participants.
  • Supressió de les racions a compartir

En arribar, s’informarà els clients sobre les mesures organitzatives i d’higiene i sobre el seu obligat compliment. Cook&Taste es reserva el dret d’admissió si algun dels participants no accedís a respectar aquestes mesures.