AVÍS LEGAL

Venion Global S.L.U., proveït amb NIF / CIF B02988061, adreça Paradís 3 de Barcelona, ​​no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a la pàgina d’Internet de Venion Global S.L.U.

Amb els límits establerts a la llei, Venion Global S.L.U. no asumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació no vinculen a Venion Global S.L.U. ni constitueixen dictámenes, consells o tassessorament legal de cap tipus ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. La pàgina d’Internet de Venion Global S.L.U. pot contenir enllaços (enlaces) a altres pàgines de terceres parts que Venion Global S.L.U. no pot controlar. Per tant, Venion Global S.L.U. no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Venion Global S.L.U. o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Venion Global S.L.U.. Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que Venion Global S.L.U. ofereix a través del sitio web haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personaless ia la lliure circulació de aquestes dades li informem que, mitjançant la complementació dels presents formis, les seves dades personaless quedaran incorpora i seran tractades als fitxers de Venion Global S.L.U. per tal de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per informar de les millores de la pàgina web. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, manera gratuïta mitjançant correu electrònic a info@cookandtaste.net o a l’adreça Paradís 3 , 08002 de Barcelona.