AVÍS LEGAL

Cook & taste Barcelona S.L., proveït amb NIF / CIF B64719420, adreça Paradís 3 de Barcelona, ​​no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a la pàgina d’Internet de Cook & taste Barcelona S.L.

Amb els límits establerts a la llei, Cook & taste Barcelona S.L. no asumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació no vinculen a Cook & taste Barcelona S.L. ni constitueixen dictámenes, consells o tassessorament legal de cap tipus ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. La pàgina d’Internet de Cook & taste Barcelona S.L. pot contenir enllaços (enlaces) a altres pàgines de terceres parts que Cook & taste Barcelona S.L. no controlar la olla. Per tant, Cook & Taste Barcelona S.L. no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Cook & taste Barcelona S.L. o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Cook & taste Barcelona S.L .. Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que Cook & taste Barcelona S.L. ofereix a través del sitio web haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personaless ia la lliure circulació de aquestes dades li informem que, mitjançant la complementació dels presents formis, les seves dades personaless quedaran incorpora i seran tractades als fitxers de Cook & taste Barcelona SL per tal de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per informar de les millores de la pàgina web. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, manera gratuïta mitjançant correu electrònic a info@cookandtaste.net oa l’adreça Paradís 3 , 08002 de Barcelona.